Mattias: 0708-464604 / Olle: 0708-982758

Stamhem AB – Priser och Sortiment

För privatpersoner så säljer vi sten, jord och grus till fastpris.

Pris för bilsläp (max 1000kg): 500:

Är du företag, önskar du leverans eller vill köpa större massor, kontakta oss.

stenmjöl mörk 0-4mm - Köp stenmjöl - bärlager - matjord och singel i vellinge

Stenmjöl mörk 0-4mm

Bergkross ljus 0-16 mm - Köp fyllnadsmaterial i Vellinge - Trelleborg och Malmö kommun

Bergkross 0-16mm

Bergkross ljus 0-8 mm - Köp grus - makadam och singel i vellinge

Bergkross ljus 0-8mm

Bärlager 0-40mm - avhämtning med släp eller leverans

Bärlager 0-40mm

stenmjöl mörk 0-4mm - Köp stenmjöl - bärlager - matjord och singel i vellinge

Asfaltfräs

stenmjöl mörk 0-4mm - Köp stenmjöl - bärlager - matjord och singel i vellinge

Asfaltkross 0-40mm

Oharpad matgjord för avhämtning och leverans i Vellinge - Trelleborg - Malmö och svedala kommun

Matjord (Oharpad)

Harpad matgjord för avhämtning och leverans i Vellinge - Trelleborg - Malmö och svedala kommun

Matjord (harpad)

Makadam 4-16mm Underlag och fyllnadsmaterial i Gessie

Makadam 4-16mm

Singel ljus 8-11mm för uppfarter och gångar i trädgårdar - Stamhem AB

Singel vit/ljus 8-11mm

Hur använder du vårt material

Nedan finner du information om de material Stamhem AB säljer.

Stenmjöl/sättsand

Stenmjöl används som fogsand och sättsand. Ofta används stenmjöl som det ytligaste lagret innan stensättning och plattor läggs. Stenmjöl är egentligen en restprodukt som uppstår vid tillverkningen av makadam. När man krossar denna sten så får man sättsand och stenmjöl.

Ofta lägger man ett lager med 3-4 cm stenmjöl som man jämnar av och sedan packar innan plattläggning.

Singel

Stamhem i Skåne AB har singel i färgerna vit och röd/svart. Singel används främst som ytskikt på uppfarter, gångar, rabatter och planteringar. Hämta med eget släp direkt hos oss i Gessie eller kontakta oss om du vill ha leverans.

Bergkross

Bergkross används med fördel till underlag för plattsättning. Bergkross är funktionellt när du behöver hårdgöra och stabilisera underlag där det ska köras och parkeras bilar, exempelvis, garageuppfarter men matrialet används också för som underlag för trädgårdsgångar.

Ibland kallas bergkross även för väggrus och läggs då även slitlager på grusvägar och liknande.

Bärlager

Bärlager är en blandning av sten och grus/sand som syftar till att skapa ett stabilt underlag vid plattsättning. Förutom god stabilitet så bidrar bärlager även till god dränering för att avleda vatten från plattsättningen- Bärlager används ofta som det understa ”bärande” lagret när du exempelvis anlägger gångar eller en terrass med steplattor. Förenklat kan man säga att ett bärlager med mer sten än sand skapar en mer hållbar grund.

När du lägger bärlager så är det en fördel att du tar bort det översta, naturliga jordlagret för att sedan lägga på bärlagret.

Asfaltkross

Asfaltkross är precis som det låter krossad asfalt som kommer från gamla asfaltsvägar som brutits upp men också rester från nylagda vägar. Ofta bryts asfaltsvägar upp tillsammans med en del av bärlager vilket gör att asfaltkross inte är ett rent asfaltsmaterial. Asfaltkross används som slitlager när man lägger uppfarter, gångar eller som underlag i, exempelvis en maskinhall. Asfaltkross har naturlig vidhäftningsförmåga och skapar ett stabilt underlag.

Asfaltfräs

Asfaltfräs uppstår nära man fräser av en asfaltväg. Produkten blir något grövre än asfaltkross och innehar en högre tjärhalt. Detta innebär att Asfaltfräs blir betydligt klibbigare och får ännu mer vidhäftningsförmåga än Asfaltkross.

Matjord harpad

Harpad matjord består ofta av mineraljord och organiskt material. Att matjorden är harpad innebär att jorden är siktad så att större stenar, rötter och grästuvor etc är borttaget. Matjord är återvunnet jordmaterial från schaktning och är fri från gödningsmedel eller gödsel. Det finns ingen ogräsbekämpning i matjord men jorden passar bra till rabatter där växter inte kräver ett högt näringsvärde. Harpad matjord lämpar sig väl som fyllnadsmaterial /underlag för ondulerade trädgårdar där man vill jämna ut eller skapa höjder som variation.

Matjord oharpad

Oharpad matjord är mineraljord och organiskt material såsom rötter, stenar gräs och annan växtlighet. Att jorden är oharpad innebär att den innehåller allt som jorden innehöll när den schaktades. Oharpad matjord används med fördel som fyllnadsmaterial där det organiska materialet i jorden inte blir ett problem.